søndag 30. november 2008

Siste dag i november

"The Big Boobie Mountain" Selvikstakken sett frå Nødlandsåsen.
Naturens eigen geometri!

Ingen kommentarer: