fredag 21. november 2008

Med geofag til Bondhusdalen

Geofagekskursjon til Bondhusbreen 12. sep 2008
Breen har minka mykje http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2783243.ece


Bondhusvatnet


Flaggermus

Pikene på broen


Mot nord ut Bondhusdalen
Vi nærmer oss breen
Ikkje mykje avrenning

Ingen kommentarer: