lørdag 29. november 2008

Blomstring i november

Oretrea har lag seg til for neste års blomstring
Engletrompetane blomstrar i kjellaren nå.

Ingen kommentarer: